Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Wykorzystanie internetowego generatora ankiet – WEBANKIETA warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-15 14:00:00
Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-19 15:00:00
Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia; wybór metod pracy z uczniem trudnym; monitorowanie efektów pracy ucznia warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-23 15:00:00
Bajka przez cały rok warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Wielkanoc – propozycja dekoracji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-02 15:00:00
Od podstawy programowej do programu nauczania z matematyki (dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Autorytet nauczyciela w nauczaniu i wychowaniu w szkole warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-17 15:00:00
Autorytet w procesie edukacji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-25 14:00:00
Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się i zapamiętywania. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Projekt edukacyjny w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 14:30:00
Jak nie niszczyć motywacji uczniów - strategie efektywnego uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 15:00:00
Pierwsza pomoc- działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-11 14:00:00
Metoda „Mapy myśli” ma katechezie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-02 14:00:00
Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:00:00
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:30:00
Komunikacja interpersonalna- rozmowa z rodzicem trudnym, roszczeniowym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Każde dziecko jest zdolne warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 15:00:00
Czas wolny od nudy -neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Rodzice i szkoła jako partnerzy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Zanim zaczniesz uczyć – poznaj siebie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-18 14:00:00
Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na lekcjach wychowania fizycznego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-09 15:00:00
Metoda problemowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Promocja i pozytywny wizerunek szkoły/placówki oświatowej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Zawodowiec, artysta, polityk, sportowiec, świadek historii i inni goście w szkole. Kogo zaprosić? Jak przygotować i poprowadzić spotkanie? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-29 14:00:00
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Budowanie relacji z rodzicami, przekazywanie ważnych informacji. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 14:00:00
Multimedia na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 15:00:00
Jak w pełni wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-10 13:00:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna- mowa ciała warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Komputer jako narzędzie do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-11 13:00:00

Aktualności PCEN

  • Aktualności PCEN
  • Rzeszów
  • Krosno
  • Przemyśl
  • Tarnobrzeg

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kwartalnik Edukacyjny

ke-pcen-pl

Nauczyciel i Szkoła

n-i-sz

Biblioteczka Nauczyciela

biblioteczka-nauczyciela

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b